KALKULACKA.sk
     
 
 
 
$
xy
10x
ln
log
sin
cos
tan
1/x
x!
zaokrouhlit
(
)
DEL
C
M+
M-
MR
MS
MC
7
8
9
÷
%
4
5
6
×
exp
1
2
3
-
±
0
·
=
+
upraviť/doplniť text na páske
uložiť obsah pásky
uložiť obsah pásky do *.txt súboru
zmazať obsah pásky
tlač pásky
 

Kalkulačka – jej použitie a funkcie

Primárne je zobrazená online vedecká kalkulačka s pokročilými funkciami, kliknutím na odkaz jednoduchá matematická kalkulačka sa zobrazí zadarmo online kalkulačka so základnými funkciami.

Online kalkulačku môžete ovládať priamo z numerickej klávesnice vášho PC, ale aj myšou. Stlačením klávesu Esc alebo Delete zmažete hodnotu zobrazenú v zadávacom poli.

Matematické výpočty, zadávané na online kalkulačke, môžete pre kontrolu nechať zobraziť na páske (t. j. v kontrolnom okne vedľa online kalkulačky).

Obsah pásky je možné editovať (zmazať časť výpočtov, doplniť popis), vytlačiť kliknutím na "tlač", uložiť do textového súboru kliknutím na "uložiť" alebo zmazať kliknutím na "vymazať".

upraviť text na páske
Prejdete do editácie pásky, kde máte možnosť doplniť text, zmazať niektoré výpočty.
 
uložiť text na páske
Ukončí editáciu pásky a uloží jej obsah
 
uloží obsah pásky do textového souboru
Uloží a stiahne obsah pásky do textového súboru
 
zmazať obsah pásky
Vymaže obsah pásky.
 
Vytlačí text a výpočty na páske
Vytlačí text a výpočty na páske.
 

Kalkulačka – funkcie špeciálnych tlačidiel

Tlačidlo Funkcie
%

Zobrazenie výsledku sčítania v percentách. Pre výpočet 5 percent zo základu 200 zadajte číslo 200, kliknite na tlačidlo *, zadajte druhé číslo 5 a kliknite na tlačidlo %. Výsledkom bude číslo 10. Pre sčítanie percent k základu zadajte číslo 200, kliknite na tlačidlo +, zadajte druhé číslo 5 a kliknite na tlačidlo %. Výsledkom bude 210.

Napr.:

200+5% = 210
200-5% = 190
200*5% = 10
200/5% = 4000 (výpočet základu)
kurz

Kurz (prepočet) pre prevody mien. Pre prevod $ na EURO zadajte aktuálny kurz, napr. 1.3 (kurz 1 € = 1.3 $) a kliknite na tlačidlo kurz. Pre výpočet, koľko získam €, zadajte počet $ a kliknite na tlačidlo €. Pre výpočet, koľko získam $, zadajte počet € a kliknite na tlačidlo $.

Kalkulačka – klávesové skratky

Tlačidlo Klávesová zkratka Funkcie
MS
S Zapíše uvedené číslo do pamäte. Ak je v pamäti nejaké číslo uložené, bude prepísané. Obsah pamäte je zobrazený v ľavej časti displeja (napr. MEMORY: 230). V prípade, že je pamäť prázdna, text nie je uvedený.
M+
P Pripočíta uvedené číslo k číslu, ktoré je uložené v pamäti.
M-
I Odpočíta uvedené číslo od čísla, ktoré je uložené v pamäti..
MR
R Vyvolá uložené číslo z pamäte.
MC
C Vymaže uložené číslo z pamäte.
Q Nastaví kurz pre prepočet meny (napr. 1 € = 23 $)..
E Konverzia na €.
$
K Konverzia na $.

Zmena veľkosti online kalkulačky

Ako zmeniť veľkosť kalkulačky

V pravom hornom rohu kalkulačky nájdete prepínač, ktorým meníte veľkosť kalkulačky. Kliknutím na vybraný štvorček zvolíte veľkosť 1 až 3.

www.kalkula.cz www.kalkulacka.sk www.calculatoria.com
Copyright © 2024 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena.